Evrende Hayat Var mı?


Evrende Hayat Var mı?


Hepimizin meraklı olduğu konu Dünya dışında evrende hayat varmıdır?  Konusu değil midir bir çok teori,  birçok bilim adamlarının görüşleri fikirleri vardır.

ABD'li gök bilimci ve astrobiyolog Carl Sagan'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan Contack adlı film,  pek çok benzeri de olduğu gibi evrende başka canlılar olup olmadığı sorusu üzerinde kurgulanmıştır. 

Evrende Dünya dışında başka bir gezegende yaşam olup olmadığı sorusuna cevap bulmak için bir çok proje yürütülmüştür. Projelerden birisi SETİ programıdır.  Dünya Dışı Akıllı Canlı Arayışı 1970'li yıllardan beri devam etmektedir. Bugün bu projenin önemli bileşenlerinden birisi Berkeley Üniversitesi tarafından yürütülen seti@home çalışmasıdır.  Bu proje ile İnternet bağlantılı bilgisayara sahip olan bütün meraklılarına radyo ve teleskop verilerini ücretsiz olarak indirip inceleyen bir programla çalışmaya katılması amaçlanmaktadır. 

Dünya dışında evrenin herhangi bir yerindeki olası yaşamı araştırmak için radyo teleskoplarından yararlanılmaktadır. Bu radyo teleskopları elektromanyetik spektrumun radyo dalgaları frekans aralığında çalışan alıcılardır.

EK BİLGİ:Dünya dışında evrenin herhangi bir yerinde farklı uygarlıklara rastlanma olasılığının oldukça yüksek olduğuna ilişkin görüşler ile bunu doğruluyacak herhangi bir kanıtın elde edilememiş olması arasındaki çelişki Fesmi Paradoksu olarak adlandırılır.


Yorum Gönder

0 Yorumlar