Kayıp Türkler Orta Asyada Bulundu!

      
Kayıp Türkler Orta Asyada Bulundu!
Kayıp Türkler Orta Asyada Bulundu!

      Orta Asyada Moğolistan'ın Sayan Dağları'nda ren geyiği ve kurtlarla birlikte göçebe hayat süren ve Türkçe'nin bir lehçesini konuşan bu kabilenin adı Dukhalar… Türk tarihinde dukha türkleri olarak geçen bir başka deyişle ise Tsaatan halkı, 500 kişi kalan ve 'Kayıp Türkler' olarak da bilinen Dukhalar, avlarını paylaşarak, ormanlardan yemiş toplayarak doğayla uyum içinde yaşıyorlar. Dukhaların bir diğer ilginç özelliği de aile reisinin kadınlardan oluşması… Aslında bu tip halklar Asya'nın her yerinde bulunabilir ama Dukhalar'ı diğer göçeme halklardan ayıran en büyük özellikleri; Tibet sığırı, deve, keçi ya da at yerine ren geyiği besiciliği yapmaları ve kurtlarla yaşamaları…Dukhalar, Moğolistan'da 10 bin yıldır varlığını sürdürüyor. Dukhalar ren geyiği yetiştiriyor ve Türkçe ile aynı aileden gelen bir dili konuşuyor. İşte o fotoğraflar... Günümüzden 10 bin yıl önceki yaşam tarzıyla hayatlarını sürdüren Dukhalar'ın inandıkları din ise Şamanizm. Moğolistan'a Tuva'dan gelen, avlarını paylaşan, ormanlardan yemiş toplayan, doğayla uyumlu ortaklaşmacı bir toplum olan Dukhalar, Sayan Dağları'nda yaşayan ve nesli hızla tükenen Ren geyikleriyle birlikte göçebe olarak yaşıyor. Harvard Üniversitesi'nde Çin-Tibet Dilleri üstüne doktora yapan Sardar-Afkhami; Dukha halkının yok olamaya yüz tutan yaşam tarzlarını keşfedip, ölümsüzleştirdi ve muazzam fotoğrafların yanı sıra bu halkı konu alan bir belgesel de hazırladı. 

      Ren geyikleri besliyor, karlı ormanlara onlarla gidip avlanıyor ve yiyecek buluyorlar. Ormandan topladıkları bazı şeyleri de en basit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevre köylerde satıyorlar. Dünyada artık çok az insanın yaptığı ve nesilden nesile geçen kartallarla avlanma geleneğine de burada hala rastlamak mümkün. "Kartalla avlanan avcı" olmak yalnızca bir ünvan değil, bir yaşam tarzının da simgesi… Bu avcılar kartallar sayesinde tilki veya marmot gibi daha küçük hayvanları avlıyor. Ayrıca çok ilginçtir ki Dukhaların bağlı olduğu bir lider yok. Toplulukta herkes eşit haklara sahip…Dukhaların içinde bazı aileler örneğin Ganbaa ailesi gibi aileler anaerkil bir yapıya sahip. Bu sebeple ailenin reisi de genelde bir kadın. Evin günlük işlerini ve ana yönetimini sağlayan kadınlar, eski Türklerdeki hatun kağan anlayışını sürmekte gibi görünüyor. 
      Sonuç olarak, 10 bin yıl önce ki hayatı yaşayan dukhalar bizim uzaktan akrabalarımızda olsa hala orta asyanın göbeğinde izlerimizi ve kanımızı taşıyan bir topluluğun bulunması bizleri çok değişik duygulara sürüklemekte.

Yorum Gönder

0 Yorumlar