Gargat Ağacı Nedir?

Gargat Ağacı Nedir?
Gargat Ağacı Nedir?          Yahudiliği ve Yahudiliğin tarihini araştırırken, Yahudilerin çok ilginç bir inanışını öğrendik. Öyle ki bir neredeyse Yahudilerin tamamı, bu inanışı resmen hayat felsefesi olarak benimsemiş ve tüm İsrail’de bu inanışı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Hatta sadece İsrail’de değil dünyanın birçok yerinde yaşayan Yahudilerde yaşadıkları bölgelerde bu inanışlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Peki, ne bu inanış? Eğer yolunuz İsrail’e düşerse ve birazcık dikkatliyseniz. Neredeyse her evin önünde yada bir çok park bahçe ve boş arazide bir tür dikenli ağaç türünün dikilmiş olduğunu hemen farkedersiniz.           
          İşte Yahudilerin Peygamberimizin Hadisine Dayanan bu inanışları gargat ağacı diklemelerini onlara zorunlu kılar.  Peki, nedir bu gargat ağacı? Yahudiler bu ağacı neden İsrail’in ve dünyada her yere dikiyorlar? 
          Gargat ağacı yağışı az olan bölgelerde yetişebilme özelliğine sahip.  Yaprakları etli ve yenilebilir ufak meyvesi olan bir ağaçtır. Türkiye’de yaşayan kişiler henüz büyümemiş bir gargat ağacı ile karşılaşırsa onlara dağ çileği yetişen dikenlikler gibi gelebilir. Fakat yakından baktıklarında farklı bir bitki hatta ağaç olduğunu hemen anlayacaklardır. Bilindiği gibi İsrail yüz ölçümü olarak dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Kıt kaynakları olan İsrail’in tarım alanında birçok araştırma yaptığı kısıtlı topraklarından elde edebileceği maksimum tarımsal geliri elde etmeye çalışmak için birçok araştırma yürüttüğünü de öğrenince olaylar daha da ilginçleşiyor. Hatta özellikle su azlığı ve topraklarının yarısının çöl olması. İsrailli firmaları sulamada, su tasarrufunda diğer ülkelere hizmet sağlamaktadır. Kendi kendimize buna rağmen tarıma ve üretime faydası olmayan bu ağacı neden her yere dikip duruyorlar demekten alamadık.  Ve gargat ağacının Yahudi inanışındaki yerini araştırmaya başladık.
          Yahudilerin kutsal kitap olarak Tevrat’a inandığı sanılsa da Tevrat sadece Tanah’ın ilk 5 bölümüne verilen addır. İnandıkları kutsal kitabın tamamını tanımlamak için Tora kelimesini kullanırlar.  Ayrıca Hazreti Musayı peygamberleri olarak kabul ederler fakat bu konuda da görüş ayrılığı mevcuttur Ortodoks Yahudiler ve dindar Yahudilerin çoğu ilk İbrani olarak hazreti İbrahim’i kabul etmektedir ve onu peygamber olarak nitelendirmektedir.  Ve bu farklı inanışları onları diğer dinlere karşı düşmanca davranmaya iter hatta Müslümanlara karşı daha saldırgan ve insanlık dışı davranışlarda bulunmaktadırlar. Bunun ana sebebi de Yahudilerin, İslam peygamberlerinin hazreti İbrahim’in soyundan geldiğine inanmalarıdır. İnanışlarına göre İbrahim’in soyundan gelenlerin hepsinin Yahudi olmasının zorunluluk olduğunu ve başka dine inanmalarının mümkün olmadığını ve Yahudiliğin bahşedilmiş bir üstünlük olduğuna inanmalarıdır. 1980li yıllardan beri Filistin halkının İsrail elinden ne çektiğini hepimiz biliyoruz, hatta hadisteki bir rivayete göre Müslümanlar ile Yahudiler arasında çıkacak bir savaş dünyanın sonunun başlangıcı olacak denilmektedir. Yavaş yavaş sabrımızı zorlayan bu olay İsrail’le aramızın sık sık gerilmesine de sebep olmakta ve ayrıca bizden başka hiçbir Müslüman ülkede Filistin’e doğru düzgün yardım etmemekte. Hatta bu zulmü görmezden gelmekte.  Konumuza dönersek Bu ağacın Müslümanlar ve Yahudiler arasında çıkacak bu büyük bir savaşla da alakası olduğunu belirten birçok hadis okuduktan sonra bu hadislerin bizzat Peygamber efendimiz Hz. Muhammet tarafından Yahudiler için söylendiğini öğrenince daha da meraklandık.  Ama bir hadis var ki Yahudilerin bu ağacı neden her yere diktiğini apaçık ortaya koyuyor.
          Müslümanlık inancına göre yerler ve gökler arasındaki her şey Allah’ın adını zikir halindedir fakat biz bunu Allah mümkün kılmadıkça kulaklarımızdaki perdeleri kaldırmadıkça duyamaz, gözlerimizdeki perdeleri de kaldırmadıkça göremeyiz. Kıyamet vaktinin habercisi bu savaşta Allah tüm Müslümanların kulaklarındaki ve gözlerdeki perdeyi kaldırıp yerler ve gökler arasındaki tüm maddelerin bitki, hayvan ve taşlarda dâhil sesini duymasını, manasını görmesini sağlayacaktır. Ve yine Peygamber efendimizin söylediği hadiste “Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır diyecek. Sadece 'gargat' ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır” buyuruluyor. Peygamber efendimizin zikrettiği iddia edilen bu hadiste de apaçık görüldüğü gibi Yahudiler karşısında yer ve gök arasındaki nesnelerin yardımıyla Müslüman ümmeti olarak muzaffer olup dünyaya bin türlü musibeti getiren İsrail oğullarına hak ettiği cezayı vermiş olacağız.
          Bu kadar yalın bir gerçeklikle ifade edilen hadis-i şerif üzerinde ayrıca bir yorumda bulunma ihtiyacı duymuyorum. Her şey gayet açık ortada. Hadis-i Şerif temel kaynaklarda böyle geçiyor. Birileri rahatsız olacak diye lafı eğip bükecek değiliz. Peygamber Efendimiz söylüyorsa El Hak doğrudur. Kıyamet günü hak ettikleri cezadan Yahudileri saklayacak tek şey, hiç şüphesiz gargat ağacıdır.
          Nitekim Yahudiler de yaptıkları işin sonunun nereye varacağını ve tarihteki örneklerinde de görüldüğü gibi hep böyle sürüp gitmesinin mümkün olmayacağının az da olsa farkında olmalılar ki, hadis-i şerifte “sadece o ağaç söylemeyecek” denilen gargat ağacını tarih profesörünün tespitiyle ülkenin her yanına dikmekten geri kalmıyorlar. İsrailliler her yana bu ağaçtan dikeceklerine zulme son verseler daha iyi olur. O zaman muhakkak ki daha güvende olacaklardır. Bu iş hep böyle gitmez. Tarih bunun örnekleriyle dolu.
          Yazımıza son vermeden önce hadisi tümüyle açık bir şekilde sizlere tartışmaya yer bırakmayarak tekrar sizlerle paylaşmak istiyoruz.
          “Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudi taşın, ağacın arkasına saklanacak, bunun üzerine o taş, o ağaç Yahudi’yi kovalayan kimseye, ‘Ey Müslüman! Arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür!’ diyecek. Yalnız gargat ağacı bir şey söylemeyecek; çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır.”

(Buhârî, Cihâd 94, Menâkıb 25; Müslim, Fiten 82)


Yorum Gönder

0 Yorumlar